Prekių grąžinimas


Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@rubin.lt .

Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.3.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į negrąžinamų prekių sąrašą.

Prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas (pašto, kurjerio ar pan.) turi padengti vartotojas. Daiktas laikomas kokybišku, jeigu prekė atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurį pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį. Jeigu buvo pristatytas kitos, nei buvo nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje, spalvos rūbas, jo savybės neatitinka sutarties ir prekė yra nekokybiškas. Vartotojui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo vartotojui sugrąžinti sumokėtą kaina ir netinkamos kokybės daikto grąžinimo pardavėjui išlaidas.

Nekokybiškas prekes, pakeisime kokybiškomis arba grąžinsime pinigus!

Jeigu Rubin.lt parduotuvėje nusipirkote gaminį, kuris yra nekokybiškas (turi trūkumų, kurie nenurodyti prekės aprašyme), Jūs turite teisę nekokybišką prekę grąžinti per 14 (keturiolika) dienų, nuo jos pristatymo dienos.

Rubin.lt įsipareigoja netikamos kokybės gaminį savo lėšomis pakeisti į kokybišką prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Prastos kokybės prekės keičiamos arba už jas grąžinami pinigai pirkėjui, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis".

PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KETIMO TAISYKLĖS

Gavę nekokybišką prekę ar norėdami pasinaudoti LR įstatymu numatyta tvarka grąžinti netikusią prekę, privalote tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo datos. Apie prekės grąžinimą Pirkėjas privalo informuodami Pardavėją el. paštu - info@rubin.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos. Informaciniame laiške apie prekės grąžinimą nurodykite nekokybiškos prekės trūkumus arba kokybiškos prekės grąžinimo priežastį, gavimo datą, pridėkite pirkimo įrodymą (el. laišką arba sąskaitą-faktūrą, kuriuose matytųsi visi prekės duomenys (prekės pavadinimas, kaina ir pirkimo data) bei pirkėjo kontaktiniai duomenys.

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA

1. Gavęs kokybišką, bet netikusią prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

2. Kokybiškas gaminys, keičiamas į kitą kokybišką prekę, arba pirkėjui grąžinami pinigai, tik tuo atveju, jeigu prekė buvo grąžinta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo datos, Pirkėjas Pardavėjui pateikė visus aukščiau nurodytus duomenis, susijusius su prekės įsigijimu, ir grąžinama prekė atitinka šias sąlygas:

2.1 Kokybiška prekė nebuvo sugadinta pirkėjo;

2.2 kokybiška prekė turi visas detales arba sudėtines ar komplektuojamas dalis, su kuriomis jis buvo išsiųstas pirkėjui;

2.3 kokybiška prekė grąžinama kartu su prekės pakuote, su kuria jis pirkėjui buvo išsiųstas;

2.4 kokybiška prekė nebuvo naudojama (dėvėta, vilkėta, skalbiama) ir yra nauja (nenešiota).

3. Jeigu kokybiška prekė negali būti pakeista kitu, Pirkėjo pageidaujamu, kokybišku gaminiu, Pirkėjui yra grąžinama jo sumokėta pinigų suma už www.rubin.lt įsigytą gaminį. Grąžinama pinigų suma Pirkėjui už kokybišką, bet netikusią prekę, yra tik prekės kaina, kuri buvo nurodyta prekės įsigijimo dokumentuose. Pirminės pristatymo išlaidos, susijusios su prekės pristatymų pirmąjį kartą, nėra grąžinamos Pirkėjui.

4. Kokybiškos prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas (pašto, kurjerio ar pan.) turi padengti vartotojas.

NEKOKYBIŠKŲ GAMINIŲ GRĄŽINIMO TVARKA

1. Gavęs nekokybišką  Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik kokybiškomis. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tokios pačios prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

2. Nekokybiškas gaminys, keičiamas į kokybišką prekę, arba pirkėjui grąžinami pinigai, tik tuo atveju, jeigu prekė buvo grąžinta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo datos, Pirkėjas Pardavėjui pateikė visus aukščiau nurodytus duomenis, susijusius su prekės įsigijimu, ir grąžinama prekė atitinka šias sąlygas:

2.1 Nekokybiška prekė buvo sugadinta ar turėjo trūkumų ne dėl pirkėjo kaltės;

2.2 nekokybiška prekė turi visas detales arba sudėtines ar komplektuojamas dalis, su kuriomis ji buvo išsiųstas pirkėjui;

2.3 nekokybiška prekė grąžinama kartu su prekės pakuote, su kuria ji pirkėjui buvo išsiųsta;

2.4. nekokybiška prekė nebuvo naudojama (dėvėta, vilkėta, skalbiama) ir yra nauja (nenešiota).

3. Jeigu nekokybiška prekė negali būti pakeista kokybišku gaminiu, pirkėjui yra grąžinama jo sumokėta pinigų suma už www.rubin.lt įsigytą gaminį. Mokestis už prekės pristatymą pirkėjui grąžinamas, tik įsitikinus, kad grąžinta prekė atitinka visus aukščiau nurodytus reikalavimus ir prekė turi pirkėjo nurodytus kokybinius trūkumus.